Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Tmi Emilia Eloranta, Sunilantie 5 B 13, 00720 Helsinki, Y-tunnus: 3246016-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emilia Eloranta, 0452372730

Yhteydenotto rekisterissä koskevissa asioissa sähköpostitse osoitteeseen pieniharrastepuoti@gmail.com. 

Rekisterin nimi

Pieni Harrastepuodin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilauksien, laskutuksien, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite saapuvat rekisteriin sähköisen tilauksen yhteydessä. Näitä tietoja ei kirjata muualle (pl. laskutusjärjestelmään laskutus-tilanteissa), vaan ne säilytetään sähköpostissa ja arkistoidaan kun tilaus on toimitettu asiakkaalle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tmi Emilia Eloranta ei luovuta asiakasrekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Se voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n  tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterissä olevia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot ovat asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.